Kumpulan Asas-asas Hukum

Rp36,000

Ibarat roh yang terdapat dalam jasad atau tubuh manusia, asas-asas hukum dapat dikatakan sebagai roh yang terdapat dalam “tubuh” dari ketententuan perundang-undangan. Asas-asas hukum inilah kemudian yang menyebabkan segala teks berupa pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan menjadi hidup. Apabila terjadi ketidakseimbangan atau silang-sengkarut dalam peristiwa hukum, maka penguasaan atas asas-asas hukum ini akan amat membantu memberi titik terang dan cara jitu dalam menyelesaikan peristiwa hukum tersebut. Oleh sebab itu, mengetahui, memahami dan menguasai asas-asas  hukum sangat dianjurkan.

Buku ini menyajikan kepada pembaca terkait asas-asas hukum. Asas-asas hukum yang disajikan di buku ini mulai dari asas-asas hukum yang berlaku umum, asas-asas dalam hukum pidana, asas-asas dalam hukum acara pidana, asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum acara perdata, asas-asas hukum perkawinan, asas hukum tentang benda, asas-asas hukum tentang perikatan, asas-asas hukum agraria dalam UUPA, asas-asas dalam hukum tata negara, asas-asas hukum admnistrasi negara, asas-asas hukum pajak, asas-asas hukum internasional hingga asas-asas hukum Islam.

Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum dari berbagai tingkat jenjang pendidikan. Selain itu, dapat digunakan pula oleh para pengajar di bidang ilmu hukum, praktisi hukum, hakim atau juga mereka yang hidup dan bergelut di dunia hukum.

  • Penulis: Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., Muhammad Nursal, S.H.
  • ISBN: 9786024250423
  • Halaman: 132
  • Ukuran: 13,5 x 20,5 cm
  • Tahun Terbit: 2016

Stok habis

, Product ID: 6423

Pin It on Pinterest

Share This